خیانت بنی صدر به روایت خلبان نیروی هوایی

خیانت بنی صدر به روایت از رزمنده دوران دفاع دمقدس
بنی صدر

روایتی شنیدنی از خلبان بازنشسته نیروی هوایی ارتش در خصوص خیانت های بنی صدر

Video file
دانلود

مصاحبه خلبان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در خصوص خیانت های بنی صدر

دسته بندی

برچسب‌ها