رفتن به محتوای اصلی

کلاس های طرح ملی اوقات فراغت تابستان در محلات طرح کرامت

معاونت اجتماعی؛
کلاس های طرح ملی اوقات فراغت تابستان در محلات طرح کرامت

معاونت اجتماعی سپاه استان فارس؛ کلاس های طرح ملی اوقات فراغت تابستان در محلات طرح کرامت

شامل آموزش های علمی (ریاضی، زبان و قرآن) و کلاس های ورزشی (فوتبال و تنیس روی میز)

دسته بندی