رفتن به محتوای اصلی

کارگاه پیشگیری از اعتیاد، ناحیه عمار، خراسان رضوی

.

گزارش تصویری:
پنجمین و آخرین جلسه از کارگاه پیشگیری از اعتیاد
با حضور مدرس محترم سرکار خانم عاشوری
شنبه 1402/11/28
پایگاه شهید مصطفی زاده

دسته بندی