رفتن به محتوای اصلی

توانمند سازی ، ناحیه تربت جام ، خراسان رضوی

ک

وضیحات:  جلسه توانمند سازی و پاسخ به سئوالات سفیران مهر با حضوررامام جمعه ، دادستان ، فرمانده و مسئول اجتماعی  ناحیه شهرستان تربت‌ جام برگزار و سفیران مهر سئوالات و ابهامات خودشان را در جلسه مطرح کردند.

۱۴۰۳/۱/۲۷

دسته بندی