رفتن به محتوای اصلی

اجرای طرح مقابله با بی حجابی در شاهین دژ

همیاران

اجرای طرح مقابله با بی حجابی و مستقر شدن گشت‌ 
خودرویی و پیاده پلیس برای مقابله با پوشش نامتعارف و تقدیر و تشکر مردم‌ از فراجا

دسته بندی