رفتن به محتوای اصلی

طرح عملیاتی عفاف وحجاب سفیران مهر ، ناحیه سبزوار ، خراسان رضوی

ب

🔰عنوان برنامه: 
مرحله چهارم طرح عملیاتی عفاف وحجاب سفیران مهر پایگاه  جهت امربه معروف و نهی از منکر


📆 زمان:.1403/02/23

📍 مکان:پارک بانوان

🕘ساعت برگزاری: ساعت 18_20

🚻 تعداد نفرات شرکت کننده: .8نفر

🔹️توضیحات: 
مرحله چهارم طرح عملیاتی عفاف وحجاب سفیران مهر پایگاه در پارک بانوان . و تذکر لسانی
 

دسته بندی