راه اندازی کارگاه خیاطی ،دوخت لباس های بیمارستانی

شهرستان_سلسله استان لرستان
.

راه اندازی کارگاه خیاطی

🔷راه اندازی کارگاه خیاطی ،دوخت لباس های بیمارستان ،حوزه حضرت فاطمه (س)،پایگاه شهیده نورالهی

#بخش مرکزی
#شهرستان_سلسله 

دسته بندی

برچسب‌ها