برگزاری حلقه صالحین موضوع:عمروجوانی خودرا چگونه می گذرانی ن ناحیه الیگودرز استان لرستان

.

برگزاری حلقه جوانان :شهید قدرت الله مسلمی 
موضوع:عمروجوانی خودرا چگونه می گذرانی پایگاه مقاومت نرجس خاتون
حوزه حضرت زینب( س)
ناحیه الیگودرز
۱۴۰۰/۱۰/۲۲

دسته بندی

برچسب‌ها