اهدای جهیزیه

اهدای جهیزیه کامل به نیازمندان
اهدای دست کامل جهیزیه
عکس

به منظور رفع مشکل نیازمندان ، تشکیل خانواده و ایجاد فضای مناسب و زیبای رسیدن دو زوج جوان به یک دیگر توسط عزیزانمان در شهر خوزنین یک دست کامل جهیزیه بصورت هدیه تقدیم گردید.

اهدای یک دست کامل جهیزیه به زوج جوان نیازمند توسط پایگاه ام ابیهای خوزنین

دسته بندی

برچسب‌ها