دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد

دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای نیروهای وظیفه
دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای نیروهای وظیفه
عکس

دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای نیروهای وظیفه سپاه حضرت صاحب الامر(عج) استان قزوین با حضور کارشناسان متخصص حوزه اعتیاد برگزار گردید.

دوره پیشگیری از اعتیاد برای نیروهای وظیفه سپاه حضرت صاحب الامر(عج) استان قزوین بصورت دسته جمعی و فردی در حسینیه ثارا... ستاد برگزار گردید.

دسته بندی

برچسب‌ها