🔰 برگزاری سلسله جلسات سبک زندگی اسلامی و تحکیم بنیان خانواده، ناحیه بجستان، خراسان رضوی

ناحیه بجستان، خراسان رضوی

🔰 برگزاری سلسله جلسات سبک زندگی اسلامی و تحکیم بنیان خانواده

یک شنبه های هر هفته
مورخ 1401 /11/02

با مربیگری استاد محترم خانم آشوری

در محله ی آسیب دیده مسکن مهر

ناحیه بجستان، خراسان رضوی

دسته بندی

برچسب‌ها