رفتن به محتوای اصلی

🔰 برگزاری جلسه آموزشی کمیته های طرح کرامت در محله دولت آباد با حضور روحانی محله و فرمانده پایگاه، ناحیه رشتخوار، خراسان رضوی

ناحیه رشتخوار، خراسان رضوی

🔰 جلسه آموزشی کمیته های طرح کرامت در محله دولت آباد با حضور روحانی محله و فرمانده پایگاه برگزار گردید.


ناحیه رشتخوار، خراسان رضوی

دسته بندی

برچسب‌ها