رفتن به محتوای اصلی

🔰 جلسه هیئت اندیشه ورز بررسی آسیبهای اجتماعی در معاونت اجتماعی سپاه امام رضا علیه السلام

معاونت

🔰 جلسه هیئت اندیشه ورز بررسی آسیب های اجتماعی

معاونت اجتماعی سپاه امام رضا علیه السلام

مشهد مقدس، خراسان رضوی

دسته بندی