ارتباط ماه رمضان و قیامت در چیست؟

1

امام رضا علیه السلام فرمود:
اِنَّـما اُمِـرُوا بِالصَّـوْمِ لِکَىْ یَعْرِ