قیام 17 شهریور

17شهریور

17شهریور ماه در تاریخ ایران اسلامی یادآور واقعه ی تلخ در تاریخ انقلاب می باشد. واقعه ای هر چند تلخ اما تاثیر گذار در پیروزی انقلاب اسلامی که در کمتر 6ماه از گذشت این حادثه به وقع پیوست.

طبق آمار ارائه شده 88نفر از هموطنان در این روز به فرمان محمدرضا پهلوی شهید شدند. این واقعه منجر به نمایان شدن چهره ی واقعی محمدرضا گردید و کشتار جمعی هموطنانش لکه ننگ دیگری بر کارنامه پهلوی دوم اضافه کرد. این جنایت سبب شکاف بیشتر مردم و حکومت وقت گردید بطوری که بعد از این قیام تظاهرات مردمی با شدت بیشتری ادامه یافت تا سرانجام با رهبری امام خمینی(ره) این قیام در بهمن ماه به پیروزی رسید .

البته کشتار 17شهریور بازتاب جهانی داشت و شاه حتی از سوی برخی از متحدانش مورد سرزنش قرارگرفت. اما تنها چیزی که برای محمدرضا پهلوی مهم بود ادامه حکومت پهلوی بود.

17شهریورسال 1357 که به جمعه سیاه در تاریخ ایران معروف است در واقع سرکوب تظاهرات مردم بر علیه سیاست های حکومت پهلوی بود. این واقعه در میدان ژاله سابق تهران به وقوع پیوست. بعد از پیروزی انقلاب این میدان به میدان شهدا تغییر نام پیدا نمود همچنین خیابان اصلی آن نیز به 17شهریور تغییر نام داده شد.

17شهریور

اگر گذرتان به این میدان در شرق تهران افتاد حتما می توانید نماید یادبود و اسم شهدای واقعه را در ضلع غربی میدان مشاهده نمایید.