رفتن به محتوای اصلی

روایت جنگ از یک‌ سنگر عراقی

قلم محمد خسروی‌راد، شاید به مدد همان‌۲۵ تجربۀ پیشین و شاید به پشتوانۀ عمری که در راه ادبیات دفاع مقدس گذشته، صیقل‌خورده و خواناست.   آثار و آسیب‌های جنگ به‌مثابۀ یک‌ رویداد عظیم با ابعاد مختلف…

0
44