رفتن به محتوای اصلی

کودکان برای یافتن پاسخ پرسش های خود در عصر اطلاعات به کمک نیاز دارند

معروف: کودکان پرسش های زیادی دارند. آنها حتی پیش از آنکه بتوانند کلمات را کنار هم قرار دهند، با اشاره به اشیا در پی اطلاعات بیشتر درباره آنها هستند. برخی پرسش ها خیلی ساده اند؛ مثل «اسم آن حیوان چیست…

0
33