رفتن به محتوای اصلی

تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق

اثر مهم "احترام خانم به آقا و محبت آقا به خانم" بر روی فرزندان  این که مرد دل خانم را نشکند و زن غرور مرد را، دو اثر بر روی فرزندان خواهد داشت. پسری که ابراز محبت پدر به مادر را در محیط خانه…

0
47