رفتن به محتوای اصلی

جوانی جمعیت؛ از سیر تا پیاز!

طبق آخرین آمار  نرخ رشد جمعیت سالمندان کشورمان تقریباً بیش از سه برابر میانگین نرخ رشد جمعیت کل کشور است! اگر در آینده هیچ تغییری در این نرخ ایجاد نشود باید منتظر بحرانی جدید در کشور باشیم…

0
738