رفتن به محتوای اصلی

جوانی جمعیت سبک زندگی اسلامی

برگزاری جلسه برنامه ریزی همایش حمایت از مادران جوان ، طرح نفس و عفاف و حجاب باحضور روسای ادارات ارشاد اسلامی ، سازمان تبلیغات ، معاونت اداره آموزش و پرورش ، نمایندگان ادارات بهداشت ، بهزیستی و جمعی…

0
18