رفتن به محتوای اصلی

حجاب مصونیت است نه محدویت

اجرای طرح تقدیر از دختران محجبه ودعوت دختران کم حجاب به سوی چادر توسط دختران گروه جهادی بسیج دانش آموزی  فاطمه الزهرا (س) شهرستان  زیرکوه.

0
9