رفتن به محتوای اصلی

همایش تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

معاونت اجتماعی سپاه استان فارس؛ همایش تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محورت مقابله با اعتیاد در مدارس متوسطه دوم پسرانه برگزار شد.

0
32