رفتن به محتوای اصلی

یک بیت عاشقانه

نوجوانان ما نیاز به مراقبت و محافظت در برابر خطرات دارند. وظیفه ما صرفا تامین نیازهای مادی فرزندانمان نیست بلکه ما نسبت به نیازهای معنوی فرزندانمان نیز مسئول هستیم.

0
13