رفتن به محتوای اصلی

تربیت جنسی فرزندان

سبک زندگی
تربیت صحیح جنسی فرزندان چگونه است؟
تربیت جنسی

مهارت های تربیت جنسی برای والدین

شاید شنیده یا خوانده باشید که تربیت ابعاد مختلفی دارد؛ مثل تربیت دینی و معنوی، جسمی و....یکی از ابعاد خیلی مهم تربیت، تربیت جنسیِ افراد می باشد. غریزه ی جنسی، یکی از غرائز مهم بشر بوده و باید به آن توجه شود، چرا که سعادت و شقاوت بعضی از انسان در گرو همین غریزه جنسی ست، لذا تربیت و ایجاد بستر مناسب برای این غریزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

گاهی افراد زمانی که این واژه را می‌شنوند، شاید در وهله اول جبهه گرفته و فکر کنند منظور از تربیت جنسی ارائه و آموزش حجم زیادی از اطلاعات جنسی بدون توجه به بافت فرهنگی، سن و رشد افراد مخصوصا فرزندان است.

اما منظور از تربیت جنسی، عبارت است از این که: ۱_ فرد در دوره های رشد کودکی، نوجوانی و جوانی ، به گونه ای پرورده شود و آموزش ببیند که با جنسیت خود آشنا گردد و آن را بپذیرد. ۲_ قدردان وجود خویش باشد و به آن افتخار کند ؛ نقش مذکر یا مؤنث بودن از لحاظ اجتماعی را یاد بگیرد ؛ و احکام و آداب دینی در ارتباط با مسائل جنسی مربوط به خود و روابط با همجنس و جنس مخالف را فرا گیرد. ۳_ در سن مناسب، آمادگی روانی برای ازدواج و تشکیل خانواده را پیدا کند ۴_با مسائل مربوط به زندگی خانوادگی و روابط با همسر گردد و در سایه آن ، به آرامش برسد ؛ به گونه ای توانمند شود که عواطف و فعالیت های جنسی خویش را در جهت قرب الی الله و جلب خُشنودی خداوند ، به کار گیرد( دکتر علی نقی فقیهی)

با توجه به این تعریف، تربیت جنسی ، حوزه وسیعی را در بر می گیرد و شامل فعالیت ها و بسترهای متفاوتی برای تربیت غریزه و هویت جنسی می باشد...پس تربیت جنسی فقط ارائه مطالب جنسی مانند چگونگی تولید نسل و کارکرد دستگاه تناسلی و امثال این مسائل به فرزندان نیست.

 

دسته بندی