رفتن به محتوای اصلی

کتاب جوانان و روابط

9

در جامعه ي كنوني با پيشرفت علم و صنعت وفن آوري، روش زندگي به گونه اي ديگر تغيير يافته است. اجتماع كوچك روستا به شهر تبديل شده، شهرها وسيع تر و جهان به سوي دهكده ي بزرگ در حركت است. و انسان از زندگي فردي و وابسته به افراد محدود خارج گرديده و در ارتباطي فراگير با يك جامعه روبه رو است...

دسته بندی کتابخانه