رفتن به محتوای اصلی

زن چگونه می‌تواند جهیزیه خود را از شوهر پس بگیرد؟

دانستنی‌های حقوقی؛
اگر زوجه بخواهد جهیزیه خود را از شوهرش پس بگیرد باید به سیاهه قانونی خود مراجعه کند.
9

معروف: جهیزیه امانتی است که در اختیار مرد قرار گرفته است و درصورتی که مرد در استفاده از جهیزیه به طور عمدی به آن‌ها آسیب برساند یا آن‌ها را بشکند، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادسرا از شوهر شکایت کیفری کند.

جهیزیه متعلق به زوجه است و در صورت فوت هم این اثاثیه تحت عنوان اموالی که از او بر جا مانده به ورثه تعلق می‌گیرد.

زوجه می‌تواند پس از فوت همسر خود جهیزیه خود را مطالبه کند و آنهارا از خانه همسر پس بگیرد.

در گذشته برای جهیزیه توسط خانواده دو طرف سیاهه‌ای نوشته می‌شد و این لیست اموال توسط خانواده زوجه به خانواده زوج نشان داده می‌شد و به کمک همین سیاهه زن می‌تواند جهیزیه خود را پس بگیرد

این سیاه زمانی دارای اعتبار است و تبدیل به سند می‌شود که شوهر و دو شاهد آنرا امضا کنند در غیر اینصورت زن نمی‌تواند به آن استناد کند. البته داشتن فاکتور اموال خریداری‌شده به نام زوجه، یکی دیگر از راه‌های استرداد جهیزیه است.

درصورتی که فاکتور خرید اموال و سیاهه موجود نباشد اموال اختصاصی زوج و زوجه به خودشان می‌رسد و اگر اموال مشترک باشد میان آن‌ها بصورت مساوی تقسم می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان

دسته بندی

برچسب‌ها