رفتن به محتوای اصلی

چرا افسرده ای

سبک زندگی
چکار کنیم بر افسردگی غلبه کنیم
دعا
Video file

افسردگی دلایل مختلفی دارد. اما ناامیدی وافسردگی ارتباط مستقیمی با دیدگاه افراد دارد. 

دسته بندی