رفتن به محتوای اصلی

تربیت فرزند

سبک مقتدرانه
ف

سبک مقتدرانه

  بهترین و متعادل ترین سبک تربیت فرزند

برای اینکه ارتباط بهتری با کودک داشته و تربیت مقتدرانه ای داشته باشید، لازم است تا در این مورد آموزش ببینید. همچنین رعایت نکات زیر می تواند بسیار کمک کننده باشد

 

تا جایی که می توانید شنونده خوبی برای احساسات و نیازهای کودک باشید.
کمتر از سرزنش و تنبیه و بیشتر از پاداش و تشویق استفاده کنید.

در مورد قوانینی که می گذارید صریح باشید و دلایل آن را توضیح دهید.

پیامدهای رفتاری که می گذارید را حتما اجرا کنید. اجرا نکردن آن باعث می شود کودک روی حرف شما حساب نکند.

وقت هایی را برای تعامل مثبت و بازی با کودک اختصاص دهید.

رفتارهایی مثل نگاه چشمی، لبخند، نوازش و در آغوش گرفتن کودک را بیشتر کنید.
در بحث ها کودک را شرکت دهید و از او بخواهید نظرات خود را بیان کند.

در مورد مشکلات اول با کودک صحبت کنید و دلایل او را بپرسید.

گاه والدین نمی دانند کدام سبک تربیتی را برای فرزندان خود به کار ببرند. از طرفی تغییر سبک تربیتی با توجه به شرایط خاص هر کودک چالش هایی را به همراه دارد. در این زمینه مراجعه به مشاوره کودک جهت آموزش نحوه صحیح تربیت و حل مشکلات رفتاری و ارتباطی کودک شما می تواند راهگشا باشد.

دسته بندی