رفتن به محتوای اصلی

فرزند پروری

سهل گیرانه
ف

راه های بهبود سبک فرزند پروری

⬅️سهل گیرانه

✅وقتی فرزندمان با ما صحبت می کند، شنونده خوبی برای وی باشیم. اگه مشکلی رو مطرح می کند با او همدلی کنیم، به صحبت هایش خوب گوش کنیم و برای رسیدن به یک راه حل برای مشکلش فرزندمان رو همراهی کنیم.

✅سعی کنیم از روش های صحیح و مناسب تشویقی و تنبیهی استفاده کنیم تا فرزند ما تفاوت بین درست و نادرست رو به خوبی متوجه شود.

✅برای قوانین موجود در خانه، به فرزندان توضیح دهیم و حتما آن ها را اجرا کنیم و در مورد قوانینی که برای فرزندان و خانواده وضع می کنیم، صریح باشیم.

✅در مورد مشکلاتی که فرزندان دارند و یا به وجود می آورند، با آن ها صحبت کنیم و دلایلشان را بپرسیم. خیلی مهم است که سعی کنیم به فرزندان کمک کنیم تا بدون سرزنش و تحقیر متوجه اشتباه خود بشوند.

✅در بحث های خانوادگی همه باهم (هم والدین و هم فرزندان) شرکت کنیم و نظر دهیم.

✅حتما زمانی رو برای تعامل درست و مثبت برای فرزندمان در هر سنی که هست، بگذاریم و سعی کنیم یک رابطه صمیمی اما با اقتدار با وی داشته باشیم.

دسته بندی

برچسب‌ها