رفتن به محتوای اصلی

اجرای رزمایش

سفیران مهر
تذکر لسانی در سطح شهر
8

#هفته_بسیج
#امید_ملت
#سفیران_مهر
💠  اجرای رزمایش سفیران مهر(گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر)پایگاههای مقاومت حوزه حضرت خدیجه الکبری به مناسبت هفته مبارک بسیج در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ با رویکرد تذکر لسانی به افراد ضعیف الحجاب در سطح خیابانهای شهر برگزار گردید.
#پایگاههای_مقاومت_بسیج_تابعه
#حوزه_بسیج_محلات_خواهران_حضرت_خدیجه_الکبری(س) 
معاونت اجتماعی سپاه کردستان

#هفته_بسیج
#امید_ملت
#سفیران_مهر
💠  اجرای رزمایش سفیران مهر(گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر)پایگاههای مقاومت حوزه حضرت خدیجه الکبری به مناسبت هفته مبارک بسیج در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ با رویکرد تذکر لسانی به افراد ضعیف الحجاب در سطح خیابانهای شهر برگزار گردید.
#پایگاههای_مقاومت_بسیج_تابعه
#حوزه_بسیج_محلات_خواهران_حضرت_خدیجه_الکبری(س) 
معاونت اجتماعی سپاه کردستان

دسته بندی