رفتن به محتوای اصلی

🔰 حمایت از خانواده های دارای فرزند چند قلو

.

درراستای حمایت از خانواده های دارای فرزند چندقلو وجوانی جمعیت وفرزند آوری ضمن سرکشی حمایت مالی و معیشتی از این خانواده ها در استان خراسان رضوی صورت می گیرد.

عنوان : سرکشی و حمایت از خانواده های دارای فرزند چند قلو در راستای جوانی جمعیت

📍 مکان ، منازل خانواده ها

🕘ساعت برگزاری : ۹الی ۱۱

⏰ مدت زمان برگزاری : ۲ ساعت

پایگاه شهید خدابخشی

دسته بندی