رفتن به محتوای اصلی

سردار دلها

شهید سلیمانی

یاد و نام سردار دلها را در سالروز شهادت فرمانده مقاومت گرامی می داریم.