رفتن به محتوای اصلی

زندگی با طعم عسل(کرمان)

پیشگیری از طلاق
زندگی با طعم عسل

آموزش خانواده با موضوع روش های پیشگیری از طلاق با عنوان«زندگی با طعم عسل» در محل مصلی نماز جمعه شهربابک ویژه بانوان توسط دکتری روانشناسی حاج آقا محمد نودهی از استان گلستان با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان.دفتر امام جمعه شهرستان.روابط عمومی مجتمع مس شهربابک و اجتماعی سپاه شهرستان با حضور ۱۰۰۰ نفر برگزار گردید

آموزش خانواده با موضوع روش های پیشگیری از طلاق با عنوان«زندگی با طعم عسل» در محل مصلی نماز جمعه شهربابک ویژه بانوان توسط دکتری روانشناسی حاج آقا محمد نودهی از استان گلستان با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان.دفتر امام جمعه شهرستان.روابط عمومی مجتمع مس شهربابک و اجتماعی سپاه شهرستان با حضور ۱۰۰۰ نفر برگزار گردید

دسته بندی