رفتن به محتوای اصلی

نشست مشترک سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با معاونت اجتماعی سازمان بسیج

سبک زندگی
مشاوره

 

نظر به تفاهم نامه همکاری مابین معاونت اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، نشستی با حضور مسئولین هر دو نهاد برگزار گردید. 

در این نشست که با هدف هم افزایی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی جامعه تشکیل گردید، «دکتر فتحي آشتياني» رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ضمن تقدیر از حجم گسترده ی فعالیت های بسیج در سطح کشور، خواستار استفاده از ظرفیت های بسیج در جهت خدمات رسانی بهتر به هموطنان شدند.

ایشان یادآور شدند از قبل با فعالیت های بسیج آشنا بوده ولی از ابعاد گسترده آن اطلاع نداشته ام. در این نشست فرصت آشنایی بیشتر فراهم آمد که می تواند زمینه همکاری بیشتر در این حوزه گردد.

دکتر«رضوان پور» معاون اجتماعی سازمان بسیج نیز ضمن ارائه گزارش مراکز مشاوره خانواده مهر، عنوان نمودند بسیج آمادگی دارد تا در تمامی زمینه ها بخصوص تولید محتوای اسلامی در زمینه ی مراکز مشاوره با سازمان همکاری داشته باشد.

دسته بندی