رفتن به محتوای اصلی

همایش علمای اهل تشیع و اهل سنت در شهرستان  شاهین دژ

همیاران

همایش علمای اهل تشیع و اهل سنت شهرستان  شاهین دژ در حوزه علمیه امام محمدباقر(ع)
با حضور امام جمعه،فرماندار شاهین دژ ،امام جمعه اهل سنت، رئیس مرکز بزرگ اسلامی جنوب استان و اعضای شورای تامین برگزارشد
در این همایش برفراهم نمودن زمینه  مشارکت حداکثری آحاد مردم  در انتخابات ۱۱اسفند ماه  وخلق حماسه ای دیگر و عمل به چهار راهبرد ترسیمی مقام معظم رهبری در انتخابات پیش روتاکید شد.

دسته بندی