رفتن به محتوای اصلی

افتتاح مرکز مشاوره خانواده مهر شهر مهربان

1

افتتاح مرکز مشاوره خانواده مهر  درشهر مهربان از توابع شهرستان سراب  با حضور مسؤلین شهرستانی ومعاون اجتماعی سپاه عاشورا جناب سرهنگ فیروزی 

دسته بندی