رفتن به محتوای اصلی

مقاومت غزه

غزه

مقام معظم رهبری : حادثه غزه از دو جنبه بی‌نظیر است؛ هم از سمت رژیم صهیونیستی، چراکه هرگز اینگونه سفّاکی، جنایتگری، خونخواری، کودک‌کشی، خباثت، بی‌رحمی و انداختن بمب سنگرشکن بر روی سر بیماران و بیمارستانها دیده نشده است، و هم از طرف مردم و مبارزان فلسطینی، چون اینگونه صبر، مقاومت و دشمن را دیوانه کردن، بی‌سابقه است.