رفتن به محتوای اصلی

سفیران مهر ناحیه یاسر خراسان رضوی

ز

طرح عملیاتی عفاف و حجاب مرحله سوم،رزمایش سفیران مهر،امربه معروف (زیست عفیفانه)؛  
گشت سفیران مهر با حضور دختران حلقه صالحین و توزیع گیره روسری همراه با دل نوشته شهدا در دو گروه در طبقات برج بین خانم ها توزیع گردید.

دسته بندی