رفتن به محتوای اصلی

در خواست مطالبه گری

همیاران

درخواست و مطالبه جمعی از مردم انقلابی و حزب الهی  شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی از مسئولین در خصوص حمایت از گروهای آمرین به معروف و ناهیان از منکر در نماز جمعه شهرستان کردند.

دسته بندی