رفتن به محتوای اصلی

نشست پیشگیری از اعتیاد در اشنویه

همیاران

نشست پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در قالب پویش کلاس به کلاس با شرکت جمع قابل توجهی از دانش آموزان مقطع "دهم" آموزشگاه متوسطه تحصیلی استادان شهرستان اشنویه به مربیگری مسئول اجتماعی سپاه  برگزار شد.

دسته بندی