رفتن به محتوای اصلی

توزیع ۲۵ بسته معیشتی در شاهین دژ

همیاران

 ۲۵ بسته معیشتی بین زنان سرپرست خانوار توسط گروه جهادی شهید امانی و شهید عبادی حوزه مقاومت بسیج حضرت فاطمه (س) در محل حسینیه شهید برزگر تهیه و توزیع  گردید.
حوزه مقاومت بسیج حضرت فاطمه (س) ناحیه شاهین دژ  پایگاه مقاومت شهید برزگر

دسته بندی