رفتن به محتوای اصلی

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر در شوط

همیاران

 جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر در تعامل و همکاری با طرح نور انتظامی در پایگاه راضیه حوزه خواهران ناحیه مقاومت بسیج سپاه شوط برگزار شد.

دسته بندی