رفتن به محتوای اصلی

حال خوب کارگر

کارگر

مقام معظم رهبری در دیدار با جامعه کارگری(05/02/1403): حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد.