رفتن به محتوای اصلی

" کارگاه یک‌روزه توانمندسازی مدیران اجتماعی"

"کارگاه یک‌روزه توانمندسازی مدیران اجتماعی"
توانمند سازی

دوره توانمندسازی مدیران اجتماعی استان کرمان با حضور معاون اجتماعی سپاه ثارالله برگزار شد.

در این دوره ابلاغ‌ها، دستورالعمل‌ها، اهداف سازمانی سازمان بسیج و معاونت اجتماعی تشریح شد. این نشست تخصصی با همت معاونت تربیت و آموزش پاسداری برگزار شد

Video file

دوره توانمندسازی مدیران اجتماعی استان کرمان با حضور معاون اجتماعی سپاه ثارالله برگزار شد.

در این دوره ابلاغ‌ها، دستورالعمل‌ها، اهداف سازمانی سازمان بسیج و معاونت اجتماعی تشریح شد. این نشست تخصصی با همت معاونت تربیت و آموزش پاسداری برگزار شد

دسته بندی