رفتن به محتوای اصلی

اردوگاه "کرامت" استان کرمان

متفاوت و اشتغال‌آفرین
اردوگاه کرامت

از جمله مهمترین عوامل سقوط افراد به ورطه خانمانسوز اعتیاد مشکل بیکاری و نداشتن درآمد است که باعث می شود فرد به مواد مخدر به عنوان تسکین دهنده رنج و ناراحتی بیکاری به مواد پناه ببرد و تبعات سنگین و اغلب جبران ناپذیری نیز برای معتادان در پی دارد.

اردوگاه کرامت کرمان که توسط سپاه ثارالله استان اداره می شود، در سال های اخیر ضمن احضار، جمع آوری و درمان افراد معتاد، مهارت آموزی اشتغال را برای افراد دارای اعتیاد در پیش گرفته است تا این افراد پس از رهایی از چنگال مواد مخدر و افیون مانند بقیه مردم عادی به زندگی رومزه خود برگردند و معیشت خود و خانواده هایشان را اداره کنند.

سرهنگ مجید ستایش نیا معاون اجتماعی سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به فعالیت های شکل گرفته در این اردوگاه با تشریح ضرورت اشتغال آفرینی برای معتادانی که ترک می کنند در اردوگاه کرامت مددجویان مهارت یاد می گیرند و اکنون در مکان های مختلفی با حقوق بسیار خوبی نیز مشغول به کار هستند.

وی افزود: تصمیم داریم گلخانه های مختلفی در اردوگاه ایجاد کنیم تا بحث اشتغال زایی را هم سرعت ببخشیم.

محمدی نژاد رئیس اردوگاه کرامت : تیم‌هایی داشتیم که از اردوگاه‌های تبریز و تهران بازدید کردند، همچنین جلسات متعددی با مسئولان اجرائی در استان داشتیم. باید بگویم که در بررسی‌هایی داشتیم معلوم شد کاری که در کمپ‌های ماده 16 انجام می‌شود بیهوده است و خروجی خاصی ندارد. فرد را دستگیر می‌کنند و در این کمپ‌ها تحت درمان قرار می‌دهند، بعد از دو، سه ماه، فرد از کمپ آزاد می‌شود ولی مجدد به سمت مصرف مواد مخدر می‌رود. در جلسه‌ای که با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان داشتیم هم این را تائید کردند که این روش فعلی در کمپ‌ها چندان فایده‌ای ندارد و افراد پس از درمان مجدد برمی‌گردند. بنابراین ما به‌دنبال آن رفتیم که در اردوگاه کرامت کاری را انجام دهیم تا این اتفاق نیفتد.

Video file

از جمله مهمترین عوامل سقوط افراد به ورطه خانمانسوز اعتیاد مشکل بیکاری و نداشتن درآمد است که باعث می شود فرد به مواد مخدر به عنوان تسکین دهنده رنج و ناراحتی بیکاری به مواد پناه ببرد و تبعات سنگین و اغلب جبران ناپذیری نیز برای معتادان در پی دارد.

اردوگاه کرامت کرمان که توسط سپاه ثارالله استان اداره می شود، در سال های اخیر ضمن احضار، جمع آوری و درمان افراد معتاد، مهارت آموزی اشتغال را برای افراد دارای اعتیاد در پیش گرفته است تا این افراد پس از رهایی از چنگال مواد مخدر و افیون مانند بقیه مردم عادی به زندگی رومزه خود برگردند و معیشت خود و خانواده هایشان را اداره کنند.

سرهنگ مجید ستایش نیا معاون اجتماعی سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به فعالیت های شکل گرفته در این اردوگاه با تشریح ضرورت اشتغال آفرینی برای معتادانی که ترک می کنند در اردوگاه کرامت مددجویان مهارت یاد می گیرند و اکنون در مکان های مختلفی با حقوق بسیار خوبی نیز مشغول به کار هستند.

وی افزود: تصمیم داریم گلخانه های مختلفی در اردوگاه ایجاد کنیم تا بحث اشتغال زایی را هم سرعت ببخشیم.

محمدی نژاد رئیس اردوگاه کرامت : تیم‌هایی داشتیم که از اردوگاه‌های تبریز و تهران بازدید کردند، همچنین جلسات متعددی با مسئولان اجرائی در استان داشتیم. باید بگویم که در بررسی‌هایی داشتیم معلوم شد کاری که در کمپ‌های ماده 16 انجام می‌شود بیهوده است و خروجی خاصی ندارد. فرد را دستگیر می‌کنند و در این کمپ‌ها تحت درمان قرار می‌دهند، بعد از دو، سه ماه، فرد از کمپ آزاد می‌شود ولی مجدد به سمت مصرف مواد مخدر می‌رود. در جلسه‌ای که با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان داشتیم هم این را تائید کردند که این روش فعلی در کمپ‌ها چندان فایده‌ای ندارد و افراد پس از درمان مجدد برمی‌گردند. بنابراین ما به‌دنبال آن رفتیم که در اردوگاه کرامت کاری را انجام دهیم تا این اتفاق نیفتد.

دسته بندی