رفتن به محتوای اصلی

کمک سواد رسانه ای به مشارکت دموکراتیک

7

کتاب «سواد رسانه ای در عصر دیجیتال» (Media and information literacy in the digital) عنوان کتابی است که «مارلین لویکو» آن را به رشته تحریر در آورده و علی شایان فر هم ترجمه آن را برعهده گرفته است. این کتاب به موضوع مهم سواد رسانه‌ای و (یا سوادآموزی در فضای مجازی) می پردازد و مهارت های افراد را در زمانی که از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند پرورش می دهد.

امروز تکنولوژی رسانه‌ای به منزلۀ یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر، چنان با زندگی مردم در جوامع مختلف عجین شده است که بی‌توجهی به آن چالشی را در جامعه مبتنی بر کارآفرینی و فناوری و ابعاد مختلف آن ایجاد خواهد کرد. فضای مجازی نیز، به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ بشر در عرصه‌ی تکنولوژی رسانه‌ای، تأثیری شگرف بر زندگی بشر در جوامع پیشرفته و کشورهای در حال توسعه داشته است. از این منظر از آنجایی که عموم افراد در جامعه، همزمان با پیشرفت تکنولوژی، در راستای افزایش سطح دانش و آگاهی و به روز نمودن اطلاعات خود، وارد فضای مجازی شده‌اند و به محتوای مورد نظر دسترسی دارند، با این کتاب یاد می گیرند که از سواد کافی برخوردار باشند و در از تأثیرپذیری منفی رسانه های نوین خود را در امان نگه دارند.

در این کتاب هم موضوع مشارکت افراد در جوامع دموکراتیک با ابزارهای رسانه ای و شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است، بر همین اساس در بخشی از کتاب آمده است: «اگر می‌خواهیم که تنوع رسانه به طور مؤثری با شکل‌گیری عقاید در یک جامعه دموکراتیک ارتباط پیدا کند، سیاست‌های ارتباطی باید با هدف افزایش تمایل شهروندان برای انجام مسئولیت‌های دموکراتیک باشد و همچنین با افزایش میزان احترامی که رسانه به لحاظ فرهنگی برای گروه‌های مختلف قائل است.»

کتاب اخیر شامل یک مقدمه و چکیده بوده و سپس به موضوعاتی همچون سواد رسانه ای- اطلاعاتی و آموزش دائمی آن، آموزش سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی به عنوان مقولاتی همگرا، توزیع مجدد قدرت و کثرتگرایی در رسانه های دیجیتال و عصر دیجیتال پرداخته می شود.

دسته بندی کتابخانه