شادترین فصل سال

بهار بعنوان شادترین فصل سال شناخته می شود
فصل بهار

فصل بهار آغازگر سال جدید در فرهنگ ما ایرانیان است و بعنوان شادترین فصل سال شناخته می شود.

فصل بهار بعنوان زیباترین فصل سال برای ما ایرانیان نماد سال نو و عید نوروز می باشد. علاوه بر زیبایی این فصل  نه تنها برای ما ایرانیان بلکه برای اکثر مردم دنیا شادترین فصل سال می باشد.

فصل بهار نه تنها بدلیل عید نوروز بلکه با توجه به خصوصیات زیر فصلی متمایز از سایر فصل ها است:

-فصل بهار فصل اعتدال است بخصوص اولین روز آن که طول شب و روز باهم مساوی می شود. البته علاوه بر روشنی و تاریکی دما نیز در فصل دارای اعتدال است.

-مناسبت ترین فصل برای رویش گیاهان فصل بهار است و به همین دلیل زمین معمولا در این فصل کاملا سبز است. البته برای رشد انسان و بخصوص کودکان بهار بهترین فصل سال است.

-شادترین فصل سال: علاوه بر عید باستانی نوروز برای ما ایرانیان، تعطیلاتی که در تقویم میلادی در بهار وجود دارد شامل عید پاک، روز دروغ آوریل، روز زمین، روز مادر، روز پدر و جشنواره رنگها در هندوستان می باشد. البته نوروز در ایران، قفقاز شمالی، بخش های کرد نشین ترکیه و شمال عراق، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و دیگر جمعیت های پراکنده در آسیای مرکزی جشن گرفته می شود.

-در چین شروع فصل بهار همزمان با جشن های سال نو چینی می باشد. تعطیلات در روز اول ماه قمری بوده که در ماه ژانویه یا فوریه قرار می گیرد.

-در طول فصل بهار پرندگان بیشتر از قبل آواز خوانده تا بتوانند به این صورت جفت خود را پیدا کرده و به رقیبان خود هشدار دهند.

ایرانیان نیز از دیرباز اول بهار را بعنوان عید نوروز جشن می گیرند و به همین بهانه شادترین روزهای سال خود را در کنار اقوام و یا در گشت و گذار به سر می کنند. سنت زیبای دیدار بزرگترها، آشتی کنان ها، عیدی دادن به کوچکترها، مهمانی دادن و مهمان نوازی،دستگیری از نیازمندان به بهانه عید نوروز از سنت های پسندیده درایام است.

دسته بندی

برچسب‌ها