رفتن به محتوای اصلی

شیرین ترین ماه خدا

ماه مبارک رمضان ماه نزدیک شدن به خداست
ماه رمضان

ماه رمضان بهترین فرست برای رسیدن به خدا و بازگشت از اشتباهات گذشته است. همانطور که در روایات اسلامی تاکید شده است ماه مبارک رمضان ماه پالایش روح و بدن است ماهی که بهترین فرصت برای نزدیک‌تر شدن به خالق و دور شدن از گناهان است اما چطور می توان از این ماه بهترین استفاده را برد.

روزه گرفتن، ختم قرآن کریم، نیکی و احسان به یکدیگر و... همه از اعمالی هستند که در این ماه تاکید زیادی در انجام آن شده است ما در این ماه شب زنده‌داری و مناجات سحرگاهی از جمله اعمالی هستند که از سوی بزرگان دین تاکید فراوانی بر آن گردیده است. در واقع خیلی از علما مناجات سحرگاهی در این ماه را در کنارش انجام دیگر عبادات جزو شروط اصلی برای رسیدن به مطلوب دانسته اند. ازجمله این بزرگان مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی می باشد که سخنان شنیدنی ایشان در این خصوص برای استفاده بهتر از ماه مبارک رمضان بارگذاری شده است

                        آیت الله مجتهدی تهرانی

Video file

سخنان آیت الله مجتهدی تهرانی در خصوص ماه مبارک رمضان

دسته بندی