رفتن به محتوای اصلی

نصیحت های پهلوان همت

امربه معروف و نهی از منکر
نصیحت کردن با زبان خوش
پهلوان همت

               پهلوان همت

                     انیمیشن پهلوان همت 

      این داستان نصیحت کرد با زبان خوش

        👇حتما کلیپ زیر رو نگاه کنید👇
Video file

چگونه دیگران را نصیحت کنیم؟

دسته بندی