رفتن به محتوای اصلی

آیا دخترمون زن زندگی هست؟

ایا دخترانی که تربیت میکنیم همسرانی خوبی میشوند
.

یکی از مهم ترین صفات زن زندگی (مسوّلیت پذیری در امور زندکی )هست... یکی از بخش های حقوقی زن در زندگی حقوقی هست... زن و مرد نسب به هم به جز وظایف حقوقی وظایف عرفی نیز دارند ادامه را در کلیپ ببینید...

Video file
دسته بندی